Dự Án

Trang chủ Dự Án Tiger

Tiger

Hà Nội
Hãy xem quy trình sáng tạo được thực hiện tại Bình Minh như thế nào nhé:
Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng -bộ phận kinh doanh – quản lý dự án của Bình Minh làm việc với khách hàng và tiếp nhận các thông tin yêu cầu sáng tạo.
Bước 2: Họp nhóm để đưa ra ý tưởng Account cùng ngồi lại làm việc với bộ phận sáng tạo và bộ phận sản xuất, in ấn để đưa ra ý tưởng. Đây là bước vô cùng quan trọng làm nên thành công cho 1 dự án và giúp tạo ra sản phẩm với chất lượng cao. Bình Minh hiểu rằng, sự phối hợp ăn ý giữa các bộ phận là yếu tố chủ chốt tạo nên sản phẩm hoàn chỉnh và thống nhất. Account sẽ giúp cho bộ phận sáng tạo và sản xuất hiểu được chính xác yêu cầu của khách hàng, bộ phận sản xuất, sẽ giúp cho các chuyên gia thiết kế và xây dựng nội dung của bộ phận sáng tạo định hướng được các ý tưởng sao cho khả thi và phù hợp; ngược lại, nhóm sáng tạo cũng giúp nhóm sản xuất hiểu hơn về yêu cầu sử dụng chất liệu, cách thức sao cho phù hợp để các sản phẩm thiết kế được hiên thực hóa đúng với ý tưởng ban đầu nhất.
Bước 3: Thực hiện: Bộ phận sáng tạo gồm có các chuyên gia thiết kế và chuyên gia nội dung sẽ hợp tác để hiện thực hóa các ý tưởng và tạo ra sản phẩm đáp ứng đúng nhất yêu cầu của khách hàng.
Bước 4: Gửi sản phẩm cuối cùng cho khách hàng và chỉnh sửa nếu cần để tạo ra sản phẩm cuối cùng hoàn thiện nhất.

Chia sẻ:

Xem Dự án khác