zalo

PHONG THUỶ BIỂN QUẢNG CÁO

Biển quảng cáo là sản phẩm giới thiệu, đại diện … cho công ty, tổ chức, tập thể hay cá nhân nào đó. Vì vậy theo truyển thống của người phương đông nói chung hay truyền thống người việt nam nói riêng, bạn nên xem xét các khía cạnh phong thủy khi làm biển quảng cáo….